گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

پایگاه اطلاع رسانی #ashrafilaw

گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

پایگاه اطلاع رسانی #ashrafilaw

گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

برای عضویت در خبرنامه الکترونیک، نشانی ایمیل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.


تقویم برنامه ها و رویدادها

سومین همایش هفته پژوهش

🕑 چهارشنبه 28 آذر 97 - ساعت 13
سالن شهید مطهری

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

مصوبات کمیته تخصصی حقوق خصوصی

| دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۴۵ ب.ظ

گزارش جلسات کمیته تخصصی «حقوق خصوصی»

 

تاریخ برگزاری جلسه: 25/2/96

حاضران: دکتر نفری – دکتر عبدالصمدی – دکتر مقامی

دستور جلسه:

1 – بررسی پرپوزال و پیشنهاد موضوع پایان نامه دانشجویان

مصوبات: پرپوزال و پیشنهاد موضوع پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد، بررسی و به این شرح به تصویب رسید:

 

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر کمیته

1

سیّدمهدی نوری

بررسی استناد به اسناد الکترونیکی در مقایسه با اسناد چاپی در امور مدنی

دکتر پورجوهری

دکتر عبدالصّمدی

تصویب شد.

2

فریده عزیزی

درخواست تغییر استاد مشاور از خانم دکتر عبدالصّمدی به آقای دکتر مدرسی­فر

 

 

تصویب شد.

3

محمّدرضا صدری

بررسی ماهیت و مسئولیت حقوقی مؤسسات درمان ناباروری در نظام حقوقی ایران

دکتر عبدالصّمدی

دکتر شادمانفر

با اصلاح عنوان به «بررسی مسئولیت مدنی مؤسسات درمان ناباروری در نظام حقوقی ایران»، به جای مسئولیت حقوقی، با تغییر استاد مشاور به دکتر حاجیان و با تأکید بر ضرورت اصلاح سؤال و فرضیه­ها تصویب شد.

4

محمّد عبدی

بررسی تعارض قوانین در ایجاد و مفاد اعتبارات اسنادی در حقوق ایران و حقوق بین­الملل

دکتر مقامی

دکتر عبدالصّمدی

با اصلاح عنوان «قانون حاکم بر ایجاد و مفاد اعتبارات اسنادی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین­الملل» تصویب شد.

5

هاجرسادات طباطبایی

مسئولیت مدنی ناشی از وکالت بلاعزل در مقام معاملات ناقله

دکتر عبدالصّمدی

دکتر نفری

تصویب شد.

6

زهرا فرهادی سرتنگی

بررسی حقوق و تکالیف زوجین در فقه و قانون و تأثیر تغییر جنسیت بر آن

دکتر عبدالصّمدی

-

با اصلاح عنوان به «تأثیر تغییر جنسیت در حقوق و تکالیف زوجین» اصلاح و تعیین آقای دکتر احمدی­فراز به عنوان استاد مشاور تصویب شد.

7

نرگس میراحمدیان

منتفی شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی

دکتر عبدالصّمدی

-

با تعیین آقای دکتر نفری به عنوان استاد مشاور تصویب شد.

8

علی محمدعلی مخولی

مسئولیت مدنی مدیران اماکن ورزشی در مقابل تماشاگران و ورزشکاران

دکتر عبدالصّمدی

دکتر نصیری

تصویب شد.

9

محبوبه فضلی

امکان اقاله و جعل خیار شرط در عقد ضمان

دکتر عبدالصّمدی

دکتر حاجیان

تصویب شد.

10

مینا دانا

مطالعه تطبیقی شرکتهای هلدینگ در حقوق ایران و آمریکا

دکتر عبدالصّمدی

دکتر نفری

پرپوزال عودت شد.

11

علی­اصغر خدادای

مطالعه تطبیقی تأثیر قوه قاهره در ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران

دکتر نصیری

حجت­الاسلام سمیعی

پرپوزال عودت شد.

12

فریده عزیزی حوضماهی

مسئولیت مدنی پزشکی هسته­ای در حقوق ایران

دکتر نفری

دکتر مدرسی­فر

پرپوزال عودت شد.

13

سارا شهبازی

الزامات حقوقی الحاق به سازمان تجارت جهانی و حمایت از تولید ملّی

دکتر مقامی

دکتر عبدالصّمدی

پرپوزال جهت ارائه ثبت ایرانداک عودت شد.

14

میترا شاکری نصرآبادی

تربیت کودک و مسئولیتهای ناشی از آن در حقوق ایران

دکتر عبدالصّمدی

دکتر نفری

پرپوزال عودت شد.

15

عطیه قاسمی سیانی

نقش دلایل ژنتیکی در دعوای اثبات نسب

دکتر عبدالصّمدی

دکتر نفری

پرپوزال عودت شد.

 

 

مصوبات کمیته تخصصی حقوق بین الملل

| پنجشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۱۱ ب.ظ

گزارش جلسات کمیته تخصصی «حقوق بین­الملل»

 

تاریخ برگزاری جلسه: 14/2/96

حاضران: دکتر آرش­پور – دکتر مقامی – دکتر حاجیان

دستور جلسه:

1 – بررسی پرپوزال و پیشنهاد موضوع پایان نامه دانشجویان

مصوبات: پرپوزال و پیشنهاد موضوع پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد، بررسی و به این شرح به تصویب رسید:

 

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر کمیته

1

مسعود رضایی

صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین­المللی در پرتو نظریه دفاع پیشدستانه و دفاع پیشگیرانه

 پیشنهاد نشده

پیشنهاد نشده

با تعیین استادان راهنما و مشاور به ترتیب آقایان دکتر آرش­پور و دکتر مقامی تصویب شد.

2

رسول عرب صادق­آبادی

بررسی نقش سازمانهای بین­المللی در زمینه ساماندهی زباله­های ناشی از فعالیتهای صلح­آمیز هسته­ای

دکتر آرش­پور

دکتر مقامی

با اصلاح عنوان به «بررسی نقش سازمان­های بین­المللی در ساماندهی زباله­های ناشی از فعالیتهای هسته­ای» تصویب شد. سؤال سوم با هماهنگی استاد راهنما اصلاح گردد.

3

لیلی نادری

حق بر توسعة اجتماعی و نظام بین­المللی حقوق بشر

دکتر مقامی

دکتر توسّلی

عنوان تصویب شد.

4

محسن صادقیان

مسئولیت دولت عربستان در حمایت از تروریسم بین­المللی از منظر حقوق بین­الملل

دکتر توسّلی

دکتر مقامی

با اصلاح عنوان به «مسئولیت بین­المللی دولت عربستان در حمایت از گروه­های تروریستی» و تأکید بر اصلاح سؤالات و فرضیه­ها بر این مبنا و توجّه به عناصر مسئولیت اصلاح گردد.

5

فاطمه هاشمی

بررسی حقوق دول بدون ساحل در پرتو حقوق بین­الملل دریاها

دکتر آرش­پور

دکتر مقامی

عنوان تصویب شد.

6

طیبه حیدری ورزنه

حقوق معنوی – اجتماعی کودک در حقوق ایران و اسناد بین­المللی

دکتر آرش­پور

دکتر مقامی

با اصلاح عنوان به «حقوق رفاهی کودک در حقوق بین­الملل و ایران» تصویب شد. سؤالات و فرضیه­ها در ارائه پرپوزال اصلاح شود.

7

علی احمدی

مسئولیت دولتها ناشی از نقض تعهّدات در قبال سازمان جهانی تجارت

دکتر توسلی

دکتر مقامی

با تأکید بر ضرورت اصلاح سؤالات و فرضیه ها و تمرکز بر عناصر مسئولیت، بین­المللی تصویب شد.

8

پروین کنی­زاده حسینی

جایگاه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین­الملل محیط زیست

دکتر آرش­پور

دکتر مقامی

پرپوزال تصویب شد.

9

نیلوفر تسلیمی

مفهوم و پیامدهای تهاجم فرهنگی از منظر حقوق بین­الملل

دکتر مقامی

دکتر رضا اسماعیلی

پرپوزال تصویب شد.

 

 

دفاع پایان نامه: خانم مرجان شفیعی

| سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴ ق.ظ

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان
نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از سقوط هواپیما در حقوق ایران و اسناد بین المللی

نگارنده
مرجان شفیعی

استاد راهنما
دکتر منوچهر توسّلی نایینی

استاد مشاور
دکتر راضیه عبدالصّمدی

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 - ساعت 10 
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

@ashrafilaw

مصوبات کمیته تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی

| شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۱۳ ق.ظ

گزارش جلسات کمیته تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی

 

تاریخ برگزاری جلسه: 4/2/96

حاضران:

دستور جلسه:

1 – بررسی پرپوزال و پیشنهاد موضوع پایان نامه دانشجویان

مصوبات: پرپوزال و پیشنهاد موضوع پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد، بررسی و به این شرح به تصویب رسید:

 

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر کمیته

1

مجتبی مهرابی

جرم بغی و تفاوت آن با افساد فی الارض و محاربه

دکتر شادمان فر

دکتر نقوی

با اضافه نمودن واژه برررسی به ابتدا عنوان ، موضوع مورد موافقت قرار گرفت.

2

وحید کیانی

تغییر موضوع از تحلیل إعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب قصاص و دیات در کشورهای اسلامی، به تحلیل إعمال قاعده منع محاکمه مجدد در حرایم مستوجب قصاص و دیات در کشورهای افعانستان، عراق، سوریه و لبنان

دکتر پوربافرانی

 

با اضافه نمودن قید ایران به ابتدای کشورها با تغییر موضوع موافقت گردید.

3

بهاره باقری

علل ارتکاب قتل عمد در شهرستان اصفهان با تاکید بر آمارهای جنایی

دکتر قاسمی

دکتر شادمان فر

پروپوزال تصویب گردید.

4

حسین محمدی فشارکی

سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد جرم سیاسی

دکتر قاسمی

دکتر نقوی

به دلیل نقص در صفحات پرورپوزال تصویب نشد.

5

مرضیه فرخیان برفه

سوء استفاده های مالی مدیران و کارمندان دولتی در حقوق کیفری ایران

دکتر شادمان فر

دکتر قاسمی

پروپوزال تصویب گردید.

6

مژده جابرالانصاری

بررسی اصل تناسب در کیفرگذاری جرم اسید پاشی

دکتر قاسمی

دکتر شادمان فر

پروپوزال تصویب گردید.

7

صدیقه رحمانی هفدانی

مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران

دکتر قاسمی

دکتر شادمان فر

پروپوزال تصویب گردید.

8

فرزانه جعفری

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال حمل و نگهداری سلاح سرد

دکتر قاسمی

دکتر شادمان فر

پروپوزال تصویب گردید.

9

اصغر کیانی

بررسی راهکارهای موثر در پیشگیری از جرایم نظامیان با محوریت سازمان قضایی نیروهای مسلح

دکتر شادمان فر

دکتر نقوی

پروپوزال تصویب گردید.