گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

پایگاه اطلاع رسانی #ashrafilaw

گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

پایگاه اطلاع رسانی #ashrafilaw

گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

برای عضویت در خبرنامه الکترونیک، نشانی ایمیل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.


تقویم برنامه ها و رویدادها

سومین همایش هفته پژوهش

🕑 چهارشنبه 28 آذر 97 - ساعت 13
سالن شهید مطهری

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

 

 

 

نام دانشجو (رشته)

نوع درخواست

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر کمیته

1

انیسه فنونی

تصویب موضوع

دکتر نفری  

دکتر عبدالصمدی

تصویب شد.

2

سعید نظری

تصویب موضوع

   دکتر نفری

دکتر عبدالصمدی

با اصلاح عنوان به مسولیت پزشک در خصوص افشای اسرار حرفه ای تصویب شد.

3

 شیروان غریبی

تصویب موضوع

دکتر نفری

دکتر عبدالصمدی

تصویب شد.

4

 عبدالرضا محمدی    

تصویب موضوع

دکتر نفری  

دکتر عبدالصمدی

 تصویب شد .

5

عادل بکتاشیان

تصویب موضوع

دکتر شادمانفر

دکتر قاسمی

با اصلاح عنوان به ارزیابی ارتکاب جنایات جنگی در یمن تصویب شد.

 6

 حمیده خورشیدیه  

تصویب موضوع

دکتر قاسمی

دکتر شادمانفر

با اصلاح عنوان به پیشگیری اجتماعی از جرایم مواد نخدر ارتکابی توسط زنان تصویب شد.

7

امیرخسرو طباطبایی   

پیشنهاده

دکتر عبدالصمدی

دکتر نفری

تصویب شد .

8

زهرا غلامی

پیشنهاده

دکتر ارش پور

دکتر راعی

تصویب شد .